Author Archives: PCCC Nhất Việt

PCCC TẦM QUAN TRỌNG TRONG CHÁY NỔ

Tầm quan trọng PCCC trong cháy nổ

Thực trạng công tác phòng chống cháy nổ hiện nay Công tác phòng chống cháy nổ được xem là yếu tố quan trọng và chủ động trong việc đảm bảo an toàn cho mọi nhà. Không chỉ cán bộ những người có chức trách mới phải hoàn thành tốt mà người dân chúng ta cũng […]

5 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ GIỮ AN TOÀN KHI XẢY RA HỎA HOẠN

5 QUY TẮC TRONG PCCC

𝑪𝒉𝒂́𝒚! 𝑪𝒉𝒂́𝒚……𝑪𝒉𝒂́𝒚!!!!! 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́ 𝒗𝒆̂̀ 𝒍𝒖̛̉𝒂 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒉𝒂𝒚 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒊́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản giản bạn cũng như các thành viên trong gia đình.. giữa được an toàn khi hỏa hoạn xảy ra 1.Các bước giữ […]

NGÀY LỄ VU LAN VÀ PHONG TỤC ĐỐT VÀNG MÃ

ĐỐT AVNGF MÃ NGÀY RẰM

Phong tục 15/6 âm lịch hàng năm được xem là ngày Rằm ý nghĩa và được tổ chức lớn nhất ở nước ta. Tuy nhiên có một thực trạng đã diễn ra trong suốt những năm qua đi đâu cũng bắt gặp cảnh người người đốt vàng mã nhà nhà đốt vàng mã – Có […]

BÍ QUYẾT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG NHÀ BẾP

phòng cháy chữa cháy trong nhà bếp

Cháy nổ là một điều không mong muốn, có nhiều nguyên nhân gây ra như sự cố, thói quen không cẩn thận…..Bài viêt dưới đây tổng hợp các cách phòng chống cháy nổ nhà bếp  nhé. Cẩn thận trong nấu ăn Tại các vung nông thôn vẫn còn sử dụng bếp than , bếp củi, […]

𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖

𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖

𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖 Với số lượng các doanh nghiệp ngày càng tăng, các vấn đề về an toàn trong PCCC cần được chú trọng hơn. Góp phần mang lại sự an toàn cho công nhân viên và những người xung quanh. 𝑉𝑎̣̂𝑦 […]

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHỮA CHÁY CHO CÁC TÒA NHÀ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

Biện pháp Để đảm bảo an toàn PCCC đối với các công trình thường xuyên tập trung đông người, chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn PCCC, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có các công trình nêu trên cần thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp sau đây: 1. Có […]

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LÀ GÌ?

Cty TNHH PCCC Nhất Việt

1. ĐỊNH NGHĨA 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐥𝐚̀ tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống […]

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÒI CHỮA CHÁY KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

𝐶𝑢𝑜̣̂𝑛 𝑣𝑜̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑐ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦. 𝑉𝑜̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̀𝑖 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑥𝑒, 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑜̛𝑚 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 […]