Tag Archives: tieu chuan pccc là gì

Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống pccc

biện pháp thi công lắp đặt hệ thống pccc

Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống pccc  phải đáp ứng được yêu cầu về thông số kỹ thuật, cách thức lắp đặt, vận hành và đảm ứng được yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ. Pccc Nhất Việt chúng tôi luôn tự hào là đơn vị thiết kế thi công lắp […]

Danh sách tiêu chuẩn trong PCCC

Tiêu chuẩn trong PCCC

Dưới đây là tổng hợp danh sách tiêu chuẩn trong PCCC, có rất nhiều nội dung được liệt kê ở dây mọi người cùng tìm hiểu nhé. I.Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXD) TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống […]