Hiểu được tầm quan trọng trong công trong công tác phòng chống cháy nổ, khu công nghiệp Visip Nghệ An đã hợp tác cùng PCCC Nhất Việt tiến hành lắp đặt hệ thống PCCC một cách dầy đủ nhất

1 Tiêu chuẩn PCCC tại khu công nghiệp

   –   Các khu công nghiệp phải có phương án phòng cháy chữa cháy cho toàn khu.

    –   Xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng chống các rủi ro cháy nổ, tổ chức lực lượng, cải tiến kỹ thuật và có những giải pháp phù hợp về phòng chống cháy nổ tại từng khu vực.

    –   Địa điểm xây dựng công trình, các nhà máy, nhà kho, xưởng phải được bố trí để tránh sự lây lan nếu có đám cháy xảy ra.

    –    Hệ thống giao thông và diện tích đất trống phải đảm bảo có đủ độ lớn để thực hiện việc cứu hộ và dập lửa trong trường hợp có đám cháy xảy ra.

    –    Cần phải lắp đặt hệ thống ống nước đề phòng cho những sự cố hỏa hoạn.

    –    Phương thức liên lạc gấp rút cho các sự cố cháy nổ nhằm đảm bảo thông báo cho các cơ quan chức năng phải được tối ưu nhất.

    –   Luôn dự toán cả những kinh phí trong việc phòng cháy chữa cháy khi dự toán một công trình.

2. Lựa chọn nhà thầu cho công tác PCCC tại khu công nghiệp

PCCC Nhất Việt chuyên thi công thiết kế trọn gói hệ thống PCCC

pccc-nhat-viet
  Pccc nhất việt

xem thêm: hệ thống PCCC tự động là gì:  https://www.youtube.com/watch?v=he-thong-pccc-tu-dong

Thi công thiết kế hệ thống PCCC tại Nghệ An

PCCC Nhất Việt chuyên thi công thiết kế trọn gói hệ thống PCCC tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa: https://pcccnhatviet.vn/thi-cong-pccc-tai-nghe-an-tron-goi-nhanh-chong-tiet-kiem-chi-phi/

Nếu bạn cần trợ giúp về các vấn đề liên quan đến hệ thống PCCC vui lòng liên hệ

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐏𝐂𝐂𝐂 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭
 Hotline: 0911381868