𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖

𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖
𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖
Với số lượng các doanh nghiệp ngày càng tăng, các vấn đề về an toàn trong PCCC cần được chú trọng hơn. Góp phần mang lại sự an toàn cho công nhân viên và những người xung quanh. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦.

1. 𝑵𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒚́ 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑

– Để chủ động trong công tác PCCC, doanh nghiệp đã thiết kế hệ thống báo và chữa cháy hiện đại theo quy định của PCCC. Bên cạnh trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy, thì việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chữa cháy cũng được doanh nghiệp chú trọng. Đơn vị đã thành lập đội PCCC cơ sở, thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ PCCC, CNCH và luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu khi có sự cố. Đơn vị xác định khi xảy ra sự cố cháy nổ, nếu không được dập tắt ngay thì gần như không thể xử lý được. Do vậy, tất cả các lực lượng tại chỗ đều phải nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cao độ”.

– Khi xây dựng nhà máy công ty thực hiện các quy định PCCC theo quy định cũ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng; bảo đảm các thiết bị hoạt động hiệu quả.

𝟮 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔̣𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗔́𝗖 𝗣𝗖𝗖𝗖
Tính chủ động trong PCCC

2. 𝑪𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈, 𝒍𝒂̆́𝒑 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒉𝒂́𝒚

– Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy là điều tiên quyết giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ, thiệt hại người và của và chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra hoả hoạn.
– Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều thuê các nhà thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong quá trình lắp đặt và vận hành. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà thầu uy tín thì đừng bỏ qua Cty TNHH PCCC Nhất Việt – đơn vị dẫn đầu về dịch vụ thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy.