BÌNH CHỮA CHÁY KHÔ ABC

  •  Bình chữa cháy bột ABC Chuyên dùng chữa cháy các chất khí, chất rắn và các chất khí hóa lỏng dễ cháy ngoài ra còn chữa cháy một số chất hóa học phản ứng và các kim loại
  • Bột chữa cháy abc có đặc điểm không độc, không dẫn điện  thao tác sử dụng bình đơn giản, dễ kiểm tra vô cùng tiện lời, dùng để chữa cháy các đám cháy nhỏ, mới phát sinh.